Finansiranje

Naziv izvora finansiranja Linkovi na web stranice
Bosna bank international d.d. Sarajevo Web link za više informacija
Bosna bank international d.d. Sarajevo - MSP Web link za više informacija
Bosna bank international d.d. Sarajevo - Poljoprivreda Web link za više informacija
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar Web link za više informacija
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina - Kratkoročni krediti Web link za više informacija
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina - Dugoročni krediti Web link za više informacija
NLB Banka d.d. Tuzla Web link za više informacija
ProCredit Bank Sarajevo Web link za više informacija
Raiffeisen Bank d.d. BiH Web link za više informacija
Raiffeisen Bank d.d. BiH - Poljoprivreda Web link za više informacija
Razvojna banka Federacije BiH - Dugoročni krediti Web link za više informacija
Razvojna banka Federacije BiH - Kratkoročni krediti Web link za više informacija
Razvojna banka Federacije BiH - Poljoprivreda Web link za više informacija
Sberbank BH d.d. Web link za više informacija
Sparkasse Bank d.d. - Dugoročni krediti za MSP Web link za više informacija
Sparkasse Bank d.d. - Kratkoročni krediti za MSP Web link za više informacija
UniCredit Bank d.d. - Dugoročni krediti za MSP Web link za više informacija
UniCredit Bank d.d. - Kratkoročni krediti za MSP Web link za više informacija
UniCredit Bank d.d. - Dugoročni krediti za poduzetnike Web link za više informacija
UniCredit Bank d.d. - Kratkoročni krediti za poduzetnike Web link za više informacija
ZiraatBank BH d.d. Web link za više informacija
Komercijalna banka AD Banja Luka Web link za više informacija
Komercijalna banka AD Banja Luka - Poljoprivreda Web link za više informacija
Komercijalna banka AD Banja Luka - Mikrobiznis Web link za više informacija
Nova banka ad Banja Luka - Pravna lica Web link za više informacija
Nova banka ad Banja Luka - Krediti Investiciono razvojne banke Republike Srpske Web link za više informacija
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske - Krediti za mala i srednja preduzeća Web link za više informacija
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske - Krediti za početne poslovne aktivnosti Web link za više informacija
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske - Krediti za preduzetnike i preduzeća - MSP Web link za više informacija
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske - Krediti za poljoprivredu - MSP Web link za više informacija
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske - Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi Web link za više informacija
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske - Krediti za preduzetnike i preduzeća - Obrti/zanatsko-preduzetničke djelatnosti Web link za više informacija
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske - Krediti za poljoprivredu - Obrti/zanatsko-preduzetničke djelatnosti Web link za više informacija