Baza investicijskih projekata

Naziv projekta Nosilac projekta Vrijednost Kontakt Linkovi na dokumente
Koncept projekta „Izgradnja i rekonstrukcija prostornih kapaciteta za potrebe Kampusa Univerziteta“ u Tuzli Tuzlanski kanton, Tuzla, Istočni dio grada Tuzle 4.274.467 KM (2.185.534 EUR) za rekonstrukciju 3 postojeća objekta i toplifikaciju šest objekata – I faza. Ukupna vrijednost projekta izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata za potrebe Univerziteta u Tuzli: 150.000.000 KM (76.694.959 EUR). Rektorat Univerziteta u Tuzli Tel: 00 387 35 300 500; Fax: 00 387 35 300 547 E-mail: rektorat@untz.ba www.untz.ba Dokumenti
Koncept projekta „Autocesta Orašje-Tuzla-Žepče“ Posavski i Tuzlanski kanton i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine 1. Autocesta Orašje-Tuzla - cca 815 miliona KM; 2. Autocesta Tuzla-Žepče-priključak na koridor Vc – trenutno u izradi Idejni projekat, nakon kojeg će se moći procijeniti vrijednost projekta. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (posrednik u kontaktu) Nenad Lukanović Adresa: Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, BiH Tel.: +387 369 393; Web stranica: www.vladatk.kim.ba E-mail: mintts@tk.kim.ba Dokumenti
Koncept projekta „Međunarodni aerodrom Tuzla (MAT)-Regionalni CARGO Centar sa Airparkom“ Gornje Dubrave, Tuzla, Tuzlanski kanton. 62.585.600 KM - 32.000.000 EUR Mensud Brčaninović, Rukovodilac sektora saobraćaja i tehnike Telefon: +387 35 814 605 Fax: +387 35 745 750; E-mail: opcentar@bih.net.ba; Web stranica: www.tuzla-airport.ba Dokumenti