Poreski sistem (PDV, porez na dobit, itd.)

Temeljne poreske kategorije u Bosni i Hercegovini koje su od posebnog značaja za investitore odnose se na poreze i doprinose pri čemu je potrebno istaći da Bosna i Hercegovina ima jednu od najnižih stopa poreza na dobit od 10% u regiji i Europi.
 
 

Vrste poreznih davanja 
 
Iznos 
 
Porez na dodanu vrijednost17% 
Porez na dobitFederacija BiH : 10%
Republika Srpska: 10%
Porez na dohodakFederacija BiH: 10%
Republika Srpska: 10% 
Porez na imovinuOvisno o vrsti (nekretnina, pokretnina, naslijeđe itd.) 
Doprinosi za socijalno osiguranje koje plaća poslodavac i zaposlenikFederacija BiH: 41.50%
Republika Srpska: 33% 
Trošarine (posebna vrsta poreza koji se plaća na neke od proizvoda poput naftnih
derivata, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića, piva, vina i kafe)
Ovisno o tarifnom razredu


 

Svi stranci s prebivalištem u Federaciji BiH i Republici Srpskoj plaćaju porez na prihode ostvarene u kalendarskoj godini na teritoriji  BiH. Jednako tako, svi stranci koji ne prebivaju u BiH, ali koji ostvaruju prihode u Federaciji BiH i Republici Srpskoj smatraju se poreznim obveznicima. Detaljne informacije o poreskom sistemu u Bosni i Hercegovini je moguće pogledati ovdje