Troškovi poslovanja

U Tuzlanskom kantonu,  doprinosi se obračunavaju na temelju bruto plate.

 

a) Udio u doprinosima koji plaća zaposleni (ukupno 31 % na bruto platu):

  • 17% za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  • 12,5% za zdravstveno osiguranje
  • 1,5% za osiguranje u slučaju nezaposlenosti

b) Udio u doprinosima koji plaća poslodavac (ukupno 10,50% na bruto platu):

  • 6% za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  • 4% za zdravstveno osiguranje i
  • 0,50% za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

 

Bruto plata obuhvata neto platu zaposlenog, pomnoženu s utvrđenim koeficijentom, plus doprinosi iz plate.