Cijene komunalnih usluga

Pregled dostupnosti i cijena komunalnih i telekomunikacijskih usluga na području Tuzlanskog kantona

Vrsta usluge Cijena
Električna energija Određena je tarifnom grupom, sezonom i višom/nižom dnevnom tarifom.
Voda Određivanje cijene u nadležnosti lokalnih nivoa vlasti i prikazani su za svaku od općina u pojedinačnim sekcijama svake općine.
Kanalizacija
Otpad
Grijanje
 
Fiksna telefonija Pretplata – cca. 20 KM  
Internet Pretplata  od 20 KM u zavisnosti od paketa