Cijene komunalnih usluga

Pregled dostupnosti i cijena komunalnih i telekomunikacijskih usluga na području općine Doboj Istok

Vrsta usluge Cijena
Električna energija 0,180 KM/kWh u prosjeku
Voda 2,50 KM/m³
Kanalizacija Kanalizacija nije urađena
Otpad 35,10 KM kontejner 1,1 m³
93,60 KM kontejner 5 m³
Grijanje
 
4,68 km/m2
Fiksna telefonija Pretplata 19,18 KM Priključak 30 do 100 KM
Internet Pretplata 40 KM Priključak 1,00 KM