Informacije - Općina Doboj Istok

Općina Doboj Istok
Entitet:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton/Županija:
Tuzlanski kanton
Površina:
41 km²
Broj stanovnika:
10.194
Broj zaposlenih:
1.646
Broj nezaposlenih:
2.670
BDP:
3.432.000 KM
Struktura privrede:
Prehrambena, tekstilna, građevinska, trgovina, saobraćaj, drvoprerađivačka
Struktura privrednih subjekata:
Pravna lica: 178; Jedinice u sastavu: 135; Obrti: 196
Informacije o radnoj snazi:
VSS: 126; VŠS: 11; SSS: 524; VKV: 10; KV: 1.127; PKV: 32; NKV: 840
Prosječna neto plaća:
524 KM
Broj poljoprivrednih gazdinstava:
556
Prirodna bogatstva:
2.200 ha obradivih površina i 1.100 šumskog bogatstva
Uvoz - izvoz:
22.971.000 KM - 12.437.000 KM