Javni poziv za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u BiH za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO)
3.11.2016

Javni poziv za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u BiH za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO)

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo Javni poziv za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO).

U Parizu 04.07.2016. godine potpisan je Međunarodni sporazum kojim je formiran Regionalni ured za saradnju (RYCO), a koji čine: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Srbija i Kosovo. RYCO će služiti kao posebno tijelo za podršku regionalnoj saradnji i povezivanju mladih čije će sjedište biti u Tirani sa lokalnim uredima u svim zemljama koji bi  trebali biti operativni od februara 2017. godine.

Upravni odbor RYCO-a, pored vladinih predstavnika, imat će i 6 omladinskih članova koji će biti izabrani putem konkursa. Upravni odbor je najviši organ RYCO-a koji donosi odluke i sastoji se od dva predstavnika iz svake Ugovorne strane (zemlje potpisnice Sporazuma o osnivanju RYCO) i to: jedan predstavnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i jedan predstavnik mladih. Svaka zemlja potpisnica bira omladinskog predstavnika koristeći svoje vlastite mehanizme na transparentan, inkluzivan i demokratski način i u bliskoj saradnji sa civilnim sektorom koji se bavi pitanjima mladih.

Više informacija o RYCO-u i samom procesu njegovog formiranja možete pronaći na web stranici: https://rycowesternbalkans.org/

Javni poziv za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO) se objavljuje u dnevnim novinama “Dnevni list”, “Oslobođenje” i “Nezavisne novine”, kao i na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i ostaje otvoren do 10.11.2016. godine.

Više informacija o načinu prijave, uslovima koje kandidati moraju ispunjavati i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine - Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini na sljedećem linku:

http://www.mladi.gov.ba/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=bh

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE