Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2016. godinu
9.11.2016

Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2016. godinu

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je objavilo Rang listu korisnika sredstava sa pozicije "Podrška razvoju kantona" za 2016. godinu i Listu kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune, i neosnovane za dodjelu grant sredstava sa pozicije 21010006-"Podrška razvoju kantona" u 2016. godini na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. 

Rang listu korisnika sredstava sa pozicije "Podrška razvoju kantona" za 2016. godinu i Listu kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune, i neosnovane za dodjelu grant sredstava sa pozicije 21010006-"Podrška razvoju kantona" u 2016. godini možete pogledati na sljedećem linku:

http://vladatk.gov.ba/javni-pozivi-mrp/4265-rang-lista-korisnika-sredstava-sa-pozicije-podrska-razvoju-kantona-za-2016-godinu

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE