Poziv za projekte Ambasade SAD za Program malih grantova za osnaživanje žena
5.12.2016

Poziv za projekte Ambasade SAD za Program malih grantova za osnaživanje žena

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane neprofitne organizacije, obrazovne institucije i nezavisne medije da je Ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, djelujući putem Ureda za odnose s javnošću (Office of Public Affairs), objavila Obavijest o mogućnosti finansiranja (NOFO) za Program malih grantova za osnaživanje žena (Women's Empowerment Small Grants Program).

Program malih grantova za osnaživanje žena podržava inicijative promicanja ženskog liderstva i politički, ekonomski i socijalni napredak žena širom Bosne i Hercegovine, a naročito prijedloge projekata koji osnažuju žene koje imaju liderski potencijal sa vještinama i znanjem da učinkovito zagovaraju za svoja prava kako bi postale postale lideri, uspješni komunikatori i poslovne žene.

 

Projekti s kojima se aplicira je potrebno da se odnose na jednu od sljedećih tema:

  • ekonomsko osnaživanje žena i djevojaka (prijedlozi projekata ne bi trebali uključivati stručno osposobljavanje),
  • promicanje učešća žena u politici u smislu glasanja, zagovaranja i kandidiranja,
  • osnaživanje djevojaka i mladih žena da postanu lideri u svojim školama, zajednicama i zemlji,
  • prevencija rodno zasnovanog nasilja,  
  • povećanje učešća žena u sigurnosti, uključujući programe usmjerene ka sprječavanju nasilnog ekstremizma,
  • javna svijest o problemima zdravlja žena.

 

Aplicirati mogu sve bh. neprofitne organizacije, obrazovne institucije i nezavisni mediji koji su ustanovljeni i pravno registrirani u Bosni i Hercegovini.

 

Budžet jednog prijedloga projekta ne smije biti veći od 25.000 dolara, a programske aktivnosti bi se trebale održati između aprila - maja 2017. godine i oktobra - novembra 2018. godine.

Organizacije mogu podnijeti samo jedan prijedlog projekta po programu. Organizacije koje su dobile podršku iz Programa malih grantova za osnaživanje žena u prethodnom krugu i nisu završile svoje projekte, ne mogu se prijaviti za novi grant dok ne dostave svoje konačne izvještaje.

Popunjene aplikacije je potrebno da se dostave na sljedeću e-mail adresu: WomenBiH@state.gov .

 

Krajnji rok za podnošenje prijedloga projekata i popratne dokumentacije je 9. decembar 2016. godine do 17,00 sati.

 

Kompletan poziv i aplikaciju možete pronaći na web stranici Ambasade SAD na sljedećem linku: https://sarajevo.usembassy.gov/womens-empowerment-2017.html .

Za više informacija možete kontaktirati i Ambasadu SAD putem telefona: +387 33 704 344, 704 285, 704 333, zatim faksa: + 387 33 704 432 ili e-mailom WomenBiH@state.gov .

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE