Održana III. Konferencija omladinskih banaka pod nazivom „12 godina prilika za mlade“
9.12.2016

Održana  III. Konferencija omladinskih banaka pod nazivom „12 godina prilika za mlade“

U organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice u JU Narodno pozorište Tuzla danas je sa početkom u 13,00 sati održana III. Konferencija omladinskih banaka pod nazivom „12 godina prilika za mlade“.

Cilj Konferencije je podsjećanje na sve aktivnosti koje je Fondacija tuzlanske zajednice, kroz program Omladinske banke, postigla od 2004. godine do danas. Konferencija je okupila mlade ljude koji su u tom periodu učestvovali u radu Omladinske banke.

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice u okviru kojeg se stvara mreža mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, a koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koji se vode u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva banaka se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15-30 godina, s ciljem riješavanja problema mladih i zajednice. Na ovaj način mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici.

Konferenciji je prisustvovao i predstavnik Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona i tom prilikom uručena je Zahvalnica Ministarstvu razvoja i poduzetništva za pruženu podršku ideji angažmana mladih u lokalnoj zajednici i implementaciji kampanje „Budi junak svoje zajednice“ koju je Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice realizovala u proteklom periodu. 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE