Prezentacija „Mogućnosti korištenja pare iz TE Tuzla za razvoj MSP u sektoru plasteničke proizvodnje“
12.12.2016

Prezentacija „Mogućnosti korištenja pare iz TE Tuzla za razvoj MSP u sektoru plasteničke proizvodnje“

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona poziva sve zainteresirane privredne subjekte i potencijalne investitore za učešće na prezentaciji na temu „Mogućnosti korištenja pare iz Termoelektrane Tuzla za razvoj MSP u sektoru plasteničke proizvodnje“ koja će se održati u srijedu, 14.12.2016. godine sa početkom u 10.00 sati u Sali za sastanke Općine Lukavac (Trg slobode 1, 75300 Lukavac).

Naime, u okviru projekta „Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“ koji je finansiran od strane EU u okviru IPA 2011 programa – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH, a kojeg provodi Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac zajedno sa partnerima, u toku je implementacija aktivnosti vezanih za analizu i prezentaciju mogućnosti korištenja pare iz Termoelektrane Tuzla za investiranje u razvoj plasteničke proizvodnje. U sklopu navedenih aktivnosti u proteklom periodu izrađena je Studija mogućnosti korištenja pare iz Termoelektrane Tuzla za razvoj MSP u sektoru plasteničke proizvodnje.

Kao nastavak navedenih aktivnosti, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u saradnji sa Općinom Lukavac i Udruženjem Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac organizuje skup tokom kojeg će se prezentirati rezultati navedene Studije, kao i mogućnosti investiranja u ovaj oblik proizvodnje.

Zainteresirani za učešće na prezentaciji svoje prisustvo mogu potvrditi na broj telefona 035 369 410 ili na e-mail Ministarstva minrp@tk.kim.ba

Dnevni red možete preuzeti na sljedećem linku:http://www.vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/508-2016/4358-prezentacija-mogucnosti-koristenja-pare-iz-te-tuzla-za-razvoj-msp-u-sektoru-plastenicke-proizvodnje 
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE