Objavljen poziv za dodjelu malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince
14.12.2016

Objavljen poziv za dodjelu malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je UNDP BiH objavio Poziv za dodjelu malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince (uključujući i blogere i pojedince koji redovno objavljuju na društvenim mrežama).

U okviru Programa malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince finansirati će se najviše osam (8) inicijativa sa po 5.000 USD, a ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000 USD.

Fokus Poziva je na podršci postojećim malim online sredstvima informisanja/medijskim outletima da se prošire ili da pojačaju interne kapacitete za kreiranje i diseminaciju sadržaja, kao i da se ojača vidljivost pojedinačnih društvenih influencera i njihov doseg kada predstavljaju problematiku relevantnu za njihove sredine i okruženje.

Svi proizvodi/rezultati koji se predlože u prijavi za navedeni  grant trebaju težiti da budu fokusirani na istraživanje, razmatranje, prikazivanje i predstavljanje priča o jednoj ili više od niže navedenih ili srodnih oblasti i vrijednosti:  

 •  Izgradnja mira i povjerenja
 • Jednaka prava za sve
 • Poštovanje različitosti (drugih)
 • Prevazilaženje obrazovnih podjela
 • Međureligijski dijalog
 • Borba protiv govora mržnje i radikalizacije
 • Multi- i inter-kulturalizam
 • Izgradnja i omogućavanje demokratskih procesa
 • Kretanje BiH ka EU integraciji
 • Učešće žena u političkim procesima i njihova uloga u donošenju odluka
 • Sloboda mišljenja i kritička analiza mišljenja ili ponašanja koji bi mogli potkopati bilo koju od gore navedenih vrijednosti
 • Kritična pitanja bitna za konkretnu lokalnu zajednicu (ili zajednice) koja traže detaljno istraživanje
 • Bilo koja druga pitanja koja se odnose na komentar trenutnih zbivanja/najnovijih vijesti (a koja se odnose na bilo koju od prethodno navedenih vrijednosti ili tema).

Prilikom istraživanja, razmatranja, prikazivanja i predstavljanja medijskih priča o jednoj ili više spomenutih oblasti i vrijednosti koje su u fokusu, bilo koji od niže nabrojanih komunikacijskih proizvoda koji se mogu distribuirati online može se podržati iz programa grantova:

 • video snimci (različite forme ili vrste)/video aktivizam
 • članci
 • mini projekti istraživačkog novinarstva čiji će rezultati biti jedan ili više članaka, ili  kompilaciji/publikaciji članaka objavljenih online
 • blog postovi
 • Page/stranice na Facebook-u
 • Infografike
 • karikature/stripovi
 • foto reportaže
 • svi drugi oblici komunikacionih proizvoda pogodnih za distribuciju online.

Rok za dostavljanje prijava je 30. januar 2017. godine u 15:00 sati.

Više informacija o pozivu i načinu apliciranja možete pronaći na

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2016/12/09/poziv-za-dodjelu-malih-grantova-za-manja-online-sredstva-informisanja-i-pojedince/

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE