Održana prezentacija „Mogućnosti korištenja pare iz TE Tuzla za razvoj MSP u sektoru plasteničke proizvodnje“
14.12.2016

Održana prezentacija „Mogućnosti korištenja pare iz TE Tuzla za razvoj MSP u sektoru plasteničke proizvodnje“

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u saradnji sa Općinom Lukavac i Udruženjem Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac u srijedu 14.12.2016. godine organiziralo je prezentaciju na temu „Mogućnosti korištenja pare iz Termoelektrane Tuzla za razvoj MSP u sektoru plasteničke proizvodnje“. Navedena prezentacija nastavak je aktivnosti vezanih za analizu i prezentaciju mogućnosti korištenja pare iz Termoelektrane Tuzla za investiranje u razvoj plasteničke proizvodnje, a koje se sprovode u okviru projekta „Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“ finansiranog od strane EU u okviru IPA 2011 programa – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH, kojeg provodi Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac zajedno sa partnerima.

U uvodnom obraćanju ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona mr.sci. Nermin Hodžić, dipl. ing. el. istakao je otvorenost i spremnost Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona za saradnju na svim projektima i inicijativama koje će doprinijeti novim investicijama i novom zapošljavanju na području Tuzlanskog kantona, te da će Ministarstvo pružiti dalju podršku u promociji mogućnosti korištenja pare iz TE Tuzla za plasteničku proizvodnju.

Tokom prezentacije prisutni su imali priliku upoznati se sa osnovnim nalazima Studije mogućnosti korištenja pare iz Termoelektrane Tuzla za razvoj MSP u sektoru plasteničke proizvodnje, pojedinostima, finansijskim aspektima i prednostima ulaganja u ovu vrstu proizvodnje.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE