UČEŠĆE NA KONSULTATIVNOM SASTANKU NA TEMU RURALNI RAZVOJ I MODELI I NAČINI SARADNJE SA STRUKTURAMA VLASTI
15.12.2016

UČEŠĆE NA KONSULTATIVNOM SASTANKU NA TEMU RURALNI RAZVOJ I MODELI I NAČINI SARADNJE SA STRUKTURAMA VLASTI

Udruženje BOSPER kao osnivač i članica Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini u četvrtak 15.12.2016. godine bilo je domaćin konsultativnog sastanka u okviru kojeg je razgovarano o daljem razvoju ruralnih područja Tuzlanskog kantona kao i modelima i načinima saradnje sa strukturama vlasti. Sastanak je organiziran kao dio aktivnosti projekta ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural areas (Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja).

Tokom sastanka, kojem je prisustvovao i predstavnik Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, učesnici su imali priliku upoznati se sa radom i ostvarenim rezultatima Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, upoznati se sa načinima i mogućnostima saradnje civilnog društva i struktura vlasti te iznijeti prijedloge tema za II Ruralni parlament čije održavanje je planirano u maju 2017. godine.

 

U okviru konstruktivne diskusije predložene su aktivnosti na proširenju članstva Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, a predstavnici civilnog sektora su iskoristili priliku za dogovor vezan za buduću saradnju i zajedničke aktivnosti.

 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE