Održana 2.sjednica Kantonalnog odbora za razvoj
22.12.2016

Održana 2.sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

U četvrtak, 22.12.2016. godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održana je druga sjednica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) kojeg je je formirala Vlada Tuzlanskog kantona kao savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. - 2020. godina.

Na sjednici su prezentirani sadržaji radnih materijala Akcionog plana 2017.-2019. godina sa finansijskim okvirom i Izvještaja o implementaciji za 2016. godinu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. - 2020. godina od strane konsultantice UNDP-a BiH i predstavnika Odjeljenja za razvoj Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Provedena je konstruktivna rasprava u cilju usaglašavanja načina i sadržaja pripreme što kvalitetnijih prijedloga Akcionog plana 2017.-2019. godina kao i Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja za 2016. godinu.

Planirano je da se prijedlog Akcionog plana 2017.-2019. godina sa finansijskim okvirom pripremi za razmatranje Vladi Tuzlanskog kantona u januaru 2017. godine, a Izvještaj o implementaciji za 2016. godinu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina u februaru 2017. godine. U skladu sa Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina Izvještaj razmatra i Skupština Tuzlanskog kantona. 

Od samog početka podršku Vladi Tuzlanskog kantona i Kantonalnom odboru za razvoj u provođenju ovog procesa pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE