Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajmova u februaru 2017. godine u Republici Turskoj
11.1.2017

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“  u okviru sajmova u februaru 2017. godine u  Republici Turskoj

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane privrednike sa područja Tuzlanskog kantona da će se u februaru 2017. godine u Republici Turskoj (gradovima Antalija, Istanbul i Mersin) održati četiri sajma iz sektora prerade hrane, prehrane i pića, poljoprivrede, kancelarijskog pribora i opreme i bicikala i motocikala i to:

  • Anfas Food Products 2017 – 24. Međunarodni specijalizovani sajam prehrane i pića
  • Mersin Agrodays 2017 – 12. Sajam poljoprivrede, prehrane i stočarstva
  • Istanbul Stationery Office 2017 – Sajam kancelarisjkog materijala i opreme 2017 u Istanbulu
  • Motobike Istanbul 2017 – Sajam motocikala 2017 u Istanbulu.

U okviru navedenih sajmova održat će se „Buyer Mission Program“. Navedenim programom planirano je održavanje brifinga za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) navedenog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika: engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Sve zainteresovane kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do datuma navedenog kao krajnji rok za prijavu na broj faksa: 033/208-562, ili putem e-maila: saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Pregled datuma i mjesta održavanja sajmova, zatim datuma planiranih „Buyer Mission Program“-a i aplikacioni formular možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/508-2016/4446-poziv-privrednicima-za-ucesce-na-buyer-mission-program-u-okviru-sajmova-u-februaru-2017-godine-u-republici-turskoj

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE