Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajmova u prvoj polovini marta 2017. godine u Republici Turskoj
18.1.2017

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajmova u prvoj polovini marta 2017. godine u Republici Turskoj

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane privrednike sa područja Tuzlanskog kantona da će se u prvoj polovini marta 2017. godine u Republici Turskoj (gradovima Istanbul i Izmir) održati pet sajmova iz sektora izgradnje i građevinarstva, namještaja i uređenja interijera, saobraćaja, transporta, logistike i skladištenja, farmaceutskih proizvoda i to:

 

• R+T Turkey 2017 – 3. Sajam roletni, tendi, sistema za vrata/prolaze i sistema za zaštitu od sunca u Istanbulu  
• MODEKO 2017 – 28. Izmirski sajam namještaja, dekoracije za domaćinstva i kancelarijskog namještaja u Izmiru
• EURASIA RAIL 2017 – 7. Međunarodni sajam željeznica, lakih šinskih sistema, infrastrukture i logistike u Istanbulu

• EURASIA WINDOW 2017 – 18. Međunarodni sajam vrata, roletni, opreme i sistema za fasade, profila, proizvodnih tehnologija i mašina, materijala za izolaciju, sirovina i pratećih proizvoda u Istanbulu

• CphI Istanbul 2017 – Sajam lijekova i komponenti u Istanbulu.

 

U okviru navedenih sajmova održat će se „Buyer Mission Program". Navedenim programom planirano je održavanje brifinga za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) navedenog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika: engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Pregled datuma i mjesta održavanja sajmova, zatim datuma planiranih „Buyer Mission Program"-a te krajnji rok za podnošenje aplikacionog formulara možete pronaći u prilogu - Pregled sajmova u prvoj polovini marta 2017. godine.

Sve zainteresovane kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do datuma navedenog kao krajnji rok za prijavu na broj faksa: 033/208-562, ili putem e-maila:saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Pregled datuma i mjesta održavanja sajmova, zatim datuma planiranih „Buyer Mission Program“-a i aplikacioni formular možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/508-2016/4457-poziv-privrednicima-za-ucesce-na-buyer-mission-program-u-okviru-sajmova-u-prvoj-polovini-marta-2017-godine-u-republici-turskoj

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE