Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajmova u drugoj polovini marta 2017. godine u Republici Turskoj
2.2.2017

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajmova u drugoj polovini marta 2017. godine u Republici Turskoj

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane privrednike sa područja Tuzlanskog kantona da će se u drugoj polovini marta 2017. godine u Republici Turskoj (gradovima Istanbul, Izmir i Antalija) održati sajmovi iz različitih sektora i to:

 • WIN EURASIA AUTOMATION 2017 – 24. Sajam industrijske automatizacije
 • WIN EURASIA ELECTROTECH 2017 – 18. Sajam energetike, električnih i elektroničkih tehnologija
 • WIN EURASIA HYDRAULIC & PNEUMATIC 2017 – 14. Sajam tehnologija fluidnih sistema
 • CeMAT EURASIA 2017 – 16. Međunarodni sajam transporta, skladištenja i logistike
 • Istanbul Jewelry Show Mart 2017 – 44. Međunarodni sajam nakita, satova i drugih predmeta, Istanbul
 • Exposhipping Expomaritt 2017 – Sajam brodogradnje i industrije jahti
 • 6. Premiere Vision Istanbul Fair 2017
 • MARBLE 2017 – 23. Međunarodni sajam prirodnog kamena i tehnologija
 • City Expo Fair

U okviru navedenih sajmova održat će se „Buyer Mission Program“. Navedenim programom planirano je održavanje brifinga za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) navedenog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika: engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Sve zainteresovane kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do datuma navedenog kao krajnji rok za prijavu na broj faksa: 033/208-562, ili putem e-maila: saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Pregled datuma i mjesta održavanja sajmova, zatim datuma planiranih „Buyer Mission Program“-a i aplikacioni formular možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/4500-poziv-privrednicima-za-ucesce-na-buyer-mission-program-u-okviru-sajmova-u-drugoj-polovini-marta-2017-godine-u-republici-turskoj

 
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE