Poziv za finansiranje projekata međunarodne saradnje u oblasti inovativnih tehnologija
2.2.2017

Poziv za finansiranje projekata međunarodne saradnje u oblasti inovativnih tehnologija

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava preduzeća i organizacije da je Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (The Swedish Agency for Economic and Regional Growth – Tillväxtverket) objavila novi Poziv za finansiranje projekata međunarodne saradnje u oblasti inovativnih tehnologija u okviru Demo Environment programa.


Podsjećamo, u okviru Demo Environment programa finansira se međunarodni transfer tehnologija za kupce u 11 zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Fokus programa su čiste tehnologije (cleantech) odnosno proizvodi, sistemi, procesi i usluge koje stvaraju jasne prednosti u odnosu na konkurentske proizvode u slijedećim oblastima na kojima je fokus programa: voda, sanitacija, usluge ekosistema, energija i urbani razvoj.
U okviru programa dostupne su dvije vrste finansiranja, od kojih se jedna odnosi na planirane grantove (Planning grants) koji se dodjeljuju kako bi se pomoglo poduzetnicima da istraže nova tržišta i istraže utjecaj njihovih tehnologija na okolinu i smanjenje siromaštva. U okviru Demonstracionih projekata (Demonstration projects) aplikanti dobivaju finansiranje koje će im pomoći da uvezu tehnologije koje nude rješenja za lokalne okolišne izazove.
Demo Environment program finansira Švedska agencija za razvojnu saradnju (The Swedish Agency for Development Cooperation - Sida), a istim koordinira Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (The Swedish Agency for Economic and Regional Growth – Tillväxtverket) od 2007. godine.
Grantovi se dodjeljuju na takmičarskoj bazi. Prodavac u partnerstvu može aplicirati za Planirani grant, a kupac može aplicirati za grant za Demonstracioni projekat. Međutim, sa jednim partnerstvom nije moguće podnijeti aplikacije za oba granta tokom jednog poziva za podnošenje prijava.

Planirani grantovi (Planning grants)
Ukoliko smatrate da tehnologija Vaše kompanije može doprinijeti očuvanju okoliša i pomoći smanjenju siromaštva te istražiti novo tržište za Vaš proizvod možete aplicirati za Planirani grant koji Vam može pomoći u jačanju partnerstava i istraživanju novih tržišnih prilika za Vašu tehnologiju i poslovni model.

Apliciranje za Planirani grant:

• Glavni aplikant može biti kompanija ili organizacija izvan jedne od 11 zemalja (Bosne i Hercegovine, Srbije, Gruzije, Moldavije, Ukrajine, Kenije, Mozambika, Tanzanije, Zambije, Bangladeša i Kambodže), a njegova partnerska organizacija (potencijalni kupac) mora biti registrirana u zemlji u kojoj se projekat provodi.
• Aplikanti – partneri moraju imati potpisan Memorandum o razumijevanju ili sličan sporazum prije apliciranja.
• Kompanije ili privatne organizacije koje apliciraju moraju imati najmanje 3 zaposlenika. Posebno se ohrabruju aplikacije malih i srednjih preduzeća.
• Oba partnera moraju biti stabilnog finansijskog stanja i imati adekvatan iznos prometa. Također, moraju poslovati oko tri godine.

Ni jedna organizacija, privatna ili javna, nije prihvatljiva ukoliko je uključena u proizvodnju oružja i/ili drugih komponenti vezanih za oružje, kao i duhanska industrija.

Projekti sa kojima se aplicira moraju ispunjavati slijedeće uslove:

• Projektne aktivnosti moraju uključivati istraživanje novih tržišnih prilika, razumijevanje lokalnih uslova i jačanje partnerstava.
• Projekat obuhvata uvođenje nove tehnologije ili poslovnih modela u jednoj od 11 ciljnih zemalja.
• Tehnologija koja je predmet aplikacije mora biti dokazana i već prodata na nekom drugom tržištu.
• Dužina projekta može biti između 6 mjeseci i godinu dana.

Primjeri adekvatnih projektnih aktivnosti:
• Studije izvodljivosti ili istraživanje tržišta koje za cilj ima ispitivanje pravila i uslova relevantnih za ciljnu zemlju
• Sastanci sa partnerima i drugim lokalnih stejkholderima u svrhu izrade biznis plana ili planiranja zajedničkih aktivnosti i projekata
• Razvoj kapaciteta i širenje znanja među partnerima

Finansiranje:
Primjeri troškova koji mogu biti pokriveni Planiranim grantom:
• Vanjske usluge
• Putovanje u zemlju u kojoj se provodi projekat
• Audit projekta i računovodstvo projekta

Maksimalan iznos sredstava za kojeg se može aplicirati je 350.000 SEK (švedskih kruna) – cca. 74.080 KM. Sufinansiranje nije potrebno za Planirajući grant, iako se može smatrati prednošću u procesu selekcije.
Rok za apliciranje za planirane grantove je 28. februar 2017. godine.

Demonstracioni projekti (Demonstration projects)
Demonstracioni projekti se odnose na međunarodnu razmjenu tehnologija i znanja koje uključuju nova i održiva rješenja koja pozitivno i mjerljivo utiču na životnu sredinu i smanjenje siromaštva.

Aplikanti

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
• Glavni aplikant (Kupac) mora biti kompanija ili organizacija sa sjedištem u jednoj od 11 ciljnih zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Kenija, Mozambik, Tanzanija, Zambija, Bangladeš i Kambodža).
• Kupac mora identifikovati međunarodnog partnera (Prodavca) koji nudi tehnologiju koju kupac želi uvesti.
• Kupac i Prodavac moraju imati potpisan kupoprodajni ugovor prije podnošenja kompletne aplikacije.
• Kompanije ili privatne organizacije koje apliciraju moraju imati najmanje 5 zaposlenika. Posebno se ohrabruju aplikacije malih i srednjih preduzeća.
• Oba partnera moraju biti stabilnog finansijskog stanja i imati adekvatan iznos prometa. Također, moraju poslovati oko tri godine.

Ni jedna organizacija, privatna ili javna, nije prihvatljiva ukoliko je uključena u proizvodnju oružja i/ili drugih komponenti vezanih za oružje, kao i duhanska industrija.


Projekti moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:
• Tehnologija koja se demonstrira mora biti nova u zemlji (ili specifičnom kontekstu korištenja).
• Tehnologija mora biti dokazana i već prodata na nekom drugom tržištu.
• Zahtijevano sufinansiranje mora biti osigurano.
• Dužina projekta mora biti između jedne i dvije godine.

Finansiranje
Primjeri troškova koji mogu biti pokriveni su:
• kupovina opreme
• obuka osoblja koje će upravljati opremom
• potrebne usluge za transport, za instalaciju i pokretanje tehnologije
• predstavljanje rezultata projekta i informacija o tehnologiji s ciljem pobuđivanja interesa.

Tehnologije ili investicije u opremu treba da predstavljaju značajan dio ukupnih troškova projekta.
Grant može biti u rasponu od 500.000 SEK (švedskih kruna) – cca. 105.829 KM do 1.800.000 SEK (švedskih kruna) – cca. 380.986 KM. Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast („Tillväxtverket") može finansirati do 50 % fakturisanih troškova za opremu, i do 80 % fakturisanih troškova za usluge. Preostali dio troškova mora biti sufinansiran od strane aplikanta ili jasno definisanih i potvrđenih privatnih ili javnih izvora.

Aplikacije za Demonstracione projekte se vrše u 2 koraka.

Prvi korak podrazumijeva podnošenje projektne ideje na slijedećem linku:
https://demoenvironment-conceptnote.typeform.com/to/HMHa4l
i aplikaciju je moguće podnijeti do 10. februara 2017. godine.
U drugom koraku, aplikanti čije projektne ideje budu pregledane i prihvaćene će biti pozvani da podnesu pune aplikacije do 28. februara 2017. godine. Najinteresantnije ideje će biti prezentirane na panelu putem Skype-a.
U periodu 2016.-2018. godina objaviće se dva poziva godišnje.

Dokumenti za apliciranje za Planirane grantove
• Aneks 1 – Informacije o partnerskim organizacijama
• Memorandum o razumijevanju između partnera
• Godišnji izvještaji i računi za oba partnera
• Rješenje o registraciji za oba partnera
• Fact sheet (brošura) sa opisom tehnologije (opcionalno)

Dokumenti za apliciranje za Demonstracione projekte
• Aneks 1 – Informacije o partnerskim organizacijama
• Aneks 2 – Budžet i finansiranje
• Aneks 3 – Certifikat o procedurama nabavke za javne institucije
• Aneks 4 – Potvrda o sufinansiranju
• Aneks 5 – Okolišna, društvena i upravljačka pitanja i rizici
• Godišnji izvještaji i računi za oba partnera
• Rješenje o registraciji za oba partnera
• Fact sheet (brošura) sa opisom tehnologije (opcionalno)
• Potpisan Kupoprodajni ugovor
• Biznis plan

Više informacija možete naći na sljedećem linku: https://tillvaxtverket.se/english/demo-environment/calls-for-applications.html

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE