Objavljen Javni poziv za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici
17.2.2017

Objavljen Javni poziv za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je  Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podršku TRAG objavila javni poziv za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu „Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici - od promocije do kampanje“.

Cilj organizovanja ovog edukativnog programa je jačanje manjih nevladinih organizacija u njihovoj borbi za socijalnu, ekonomsku i drugu ravnopravnost žena u lokalnim zajednicama. Edukativni program će biti održan kroz radionicu planiranu za 03 – 05. marta 2017 godine u Sarajevu, a implementacija osmišljenih inicijativa u lokalnoj zajednici je planirana u aprilu i maju 2017 godine.

Edukativni program se sastoji od:

  • Interaktivne i inovativne radionice iz oblasti promocije, odnosa sa javnostima, kreiranje i planiranje zagovaračkih kampanja;
  • Izrade plana akcije;
  • Dodjele mini grant sredstava za izvođenje akcije u odabranim lokalnim zajednicama.

Ovaj program je namijenjen tzv. “Grassroots” organizacijama koje su fokusirane na rad sa odabranim grupama žena u svojim lokalnim zajednicima. Sve odabrane organizacije za učešće u ovom programu će osim predviđene edukacije imati priliku i da realizuju jednu konkretnu zagovaračku inicijativu koja će biti finansirana sredstvima Fondacije. U toku procesa selekcije biće odabrano 10 organizacija sa područja cijele BiH, a u programu će moći učestvovati po dvije osobe iz svake organizacije.

Za više informacija o javnom pozivu i načinu prijave za učešće posjetite: https://www.mreza-mira.net/wp-content/uploads/2017/02/Javni-poziv-FWE.pdf
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE