Objavljen javni poziv za finansiranje projekata u okviru programa Kreativna Europa
17.2.2017

Objavljen javni poziv za finansiranje projekata u okviru programa Kreativna Europa

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava zainteresirane subjekte da je Europska izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizuelnu umjetnosti (EACEA) objavila poziv za apliciranje za program Kreativna Europa za mjeru Podrška europskim platformama.

 

Ova mjera osigurava bespovratna sredstva organizacijama koje unapređuju i predstavljaju europske kreativne stvaratelje i umjetnike, pogotovo talente u usponu. Cilj je udruživanje u zajedničke platforme kako bi se zajedničkim snagama prezentiralo vlastite umjetničke vizije i pomoglo članovima da poboljšaju svoj pristup zainteresiranoj i potencijalnoj publici.

 

Program je otvoren platformama koje čine koordinacijsko tijelo i barem 10 organizacija članica koje su aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru i koje imaju zakonito poslovno sjedište u državama kojesudjeluju u potprogramu Kultura. Bosna i Hercegovina ima pristup ovom programu Europske Unije, te samim time za navedeni program mogu aplicirati bosanskohercegovačke organizacije. 

 

Rok za apliciranje je 6. april 2017. godine.

 

Finansijski doprinos Europske unije po prijavi ne smije prelaziti 500.000 EUR ili 80% ukupnih prihvatljivih troškova, zavisno o tome koja je vrijednost niža, a finansijska podrška članovima platforme ne smije prelaziti 60.000 EUR po organizaciji članici.

 

Više informacija o pozivu moguće je pronaći na: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE