Poziv za predaju projektnih prijedloga za pružanje usluga podrške za agrobiznis / AgMENTOR
27.2.2017

Poziv za predaju projektnih prijedloga za pružanje usluga podrške za agrobiznis / AgMENTOR

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružaoce poslovnih razvojnih usluga, da je USAID/Sweden FARMA II projekat objavio poziv za predaju projektnih prijedloga za pružanje usluga podrške za agrobiznis / AgMENTOR.

 

Svrha ove aktivnosti jeste da se poveća kvalitet, raspon i pristup uslugama podrške za agrobiznise u BiH, a sa ciljem da se pilotira uspostavljanje virtuelne i fizičke mreže, koja će povezati i podržati usluge podrške agrobiznisima.

 

Projektne prijedloge treba dostaviti putem email-a: grants@farmabih.ba i lično / poštom u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta, najkasnije do 16:00 sati 22. marta 2017. godine.

 

Pismeni upiti vezani za ovaj poziv mogu se dostaviti putem email-a: grants@farmabih.ba do 16:00 sati 7. marta 2017. godine, nakon čega neće biti moguće postavljati dodatna pitanja.

 

USAID/Sweden FARMA II projekat će 9. marta 2017. godine u 10:00 sati za Lot 1 i 14:00 sati za Lot 2 organizovati informativne sastanke, na kojem će se moći dobiti potrebna pojašnjenja o opisu posla, te će zainteresovanim ponuđačima biti data uputstva za podnošenje projektnih prijedloga. Ovi sastanci će se održati u uredu projekta u Sarajevu, na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1, toranj B, 18-ti sprat. Zainteresovani za učešće trebaju poslati potvrdu učešća do 7. marta 2017. godine.

 

USAID/Sweden FARMA II očekuje da će rad na ovoj aktivnosti početi u aprilu/maju 2017. godine i da će biti završen najkasnije do juna/jula 2018. godine.

 

Više informacija o pozivu možete pronaći na: http://farmabih.ba/bs/press/rfp-006-2017-usluge-podrske-za-agrobiznis-agmentor/129

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE