Poziv bh. kompanijama za učešće u projektu “Ready2Go”
3.3.2017

Poziv bh. kompanijama za učešće u projektu “Ready2Go”

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava zainteresirana mala i srednja preduzeća (MSP) s područja Tuzlanskog kantona da je objavljen poziv za učešće u projektu “Ready2Go” koji pruža mogućnost MSP-ima da steknu nova i unaprijede već stečena znanja u nastupu na međunarodnim tržištima.

U sklopu ovog projekta, preduzećima će se pružiti prilika da pronađu pouzdane poslovne partnere i s njima se susretnu na organizovanim poslovnim razgovorima na 5 odabranih trećih tržišta. Odabrana treća tržišta su: Čile, Indija, Kamerun, Kanada i SAD, a dva dodatna tržišta su Argentina i Egipat. Projekat finansira Evropska komisija i Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EASME), a dio određenih troškova će biti pokriveno kompanijama koje će učestvovati u ovom projektu.

Glavni partner u projektu je Privredna komora Milana – Promos, koja koordinira sa 12 partnera u konzorcijumu u saradnji sa Evropskom preduzetničkom mrežom (EEN).

Ovaj projekat će ponuditi za odabranih 80 malih i srednjih preduzeća mogućnost da učestvuju u sljedećim aktivnostima:

  • Individualni treninzi i obuke koje će biti posebno prilagođene poslovanju. Cilj treninga za svako preduzeće biti će kreiranje međunarodnog poslovnog plana;
  • Kolektivni treninzi koji će biti usmjereni na pet odabranih zemalja izvan EU;
  • Učešće u najviše dva od pet B2B događaja u pet odabranih zemalja koje nisu u EU, uključujući fazu povezivanja.

Participacija je besplatna. Učesnici jedino snose dijelom troškove putovanja.

Preduzeća zainteresovana za učešće u projektu mogu se prijaviti on-line putem web stranice: https://www.b2match.eu/ready2go

Rok za prijavu učešća je 17. mart 2017. godine.

Dodatne informacije o prihvatljivosti i kriterijima izbora, datumima i programu, dostupne su na web stranici: https://www.b2match.eu/ready2go

Zainteresovana preduzeća mogu poziv za aplikante preuzeti na sljedećem linku: http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2017/02/Ready2Go-Call-for-Applicants.pdf

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE