Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajmova u Republici Turskoj
7.3.2017

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajmova u Republici Turskoj

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane privrednike da će se u drugoj polovini aprila i prvoj polovini maja 2017. godine u Republici Turskoj održati sajmovi iz različitih sektora, i to:

  • Beauty Eurasia 2017 - 13. Međunarodni sajam kozmetike, ljepote i frizera
  • Prohunt 2017 - 6. Međunarodni sajam lovačkih puški i sportova u prirodi
  • Ekoloji Izmir 2017 - 8. Sajam organskih proizvoda           
  • IDEX Istanbul 2017 - 14. Sajam stomatološke opreme i materijala
  • SODEX Ankara 2017 - Sajam prirodnog gasa, grijanja, hlađenja, klimatzacije, pumpi i ventila

U okviru navedenih sajmova održat će se „Buyer Mission Program“, u okviru kojeg je planirano održavanje brifinga za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) navedenog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini. 

Sve zainteresirane kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do datuma navedenog kao krajnji rok za prijavu na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu. 

Pregled datuma i mjesta održavanja sajmova, zatim datuma planiranih „Buyer Mission Program“-a i  aplikacioni formular možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/4596-poziv-privrednicima-za-ucesce-na-buyer-mission-program-u-okviru-sajmova-u-republici-turskoj

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE