Fondacija Mozaik poziva mlade za prijavu u M-zonu društvenog poduzetništva
23.3.2017

Fondacija Mozaik poziva mlade za prijavu u M-zonu društvenog poduzetništva

Ministarstvo razvoja i poduzetništva obavještava sve mlade osobe od 17 do 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona da je Fondacija Mozaik objavila Poziv za mlade za prijavu u M-zonu društvenog poduzetništva. M-zona predstavlja platformu koja pruža priliku mladima u BiH da naprave nešto korisno za sebe i svoju zajednicu, tj. da osmisle i realiziraju društvenoinovativni projekat, unaprijede svoje profesionalne vještine, postanu hrabri lideri i na kraju pokrenu svoj društveni biznis koji će kreirati radna mjesta u BiH.

 

Društveni biznisi predstavljaju ekonomski održive biznise koji nastaju da zadovolje određenu društvenu potrebu ili riješe neki konkretan društveni problem. Društveni biznisi daju najmanje 51% svog profita na rješavanje društvenog problema zbog kog su osnovani. Ukupna finansijska i nefinansijska ulaganja tokom šestomjesečnog procesa inkubacije iznose oko 40.000 KM po biznisu.

 

Učešće u M-zoni pruža višestruke koristi: mogućnost da mladi svoju strast prema nečemu pretvore u posao, investiciju za pokretanje društvenog biznisa i rješenje vlasite i zaposlenosti drugih, unapređenje vještina koje su važne za privatni i profesionalni život, sredstva za relizaciju društveno-inovativnog projekta, rad sa ekspertnim timom i još mnoge druge benefite koje će mladi otkriti sami kroz projekat.

 

Rok za prijavu je 2. april 2017. godine, a projekti će se realizovati od 1. jula do 15. septembra 2017. godine. Više informacija možete pročitati na: http://mozaik.ba/bs/pocetna-2/.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE