Stručni skup “Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja”
28.3.2017

Stručni skup “Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja”

U cilju analize stanja u oblasti registracije poslovnih subjekata u kantonima FBiH, komparacije, te kreiranja prijedloga za reformu koja bi unaprijedila i ubrzala sam proces, Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona organizuju stručni skup na temu: „Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja“.  

 

Stručni skup će se održati u četvrtak, 30. marta 2017. godine sa početkom u 12.00 sati u sali za sastanke DRAMAR Centra Tuzla (Branilaca BiH br. 11, Tuzla).

 

Skup se organizuje u sklopu projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program). Na Skupu se očekuje učešće predstavnika kantonalnih zakonodavnih i izvršnih organa, gradonačelnika/načelnika jedinica lokalne samouprave, gradskih/općinskih vijeća, nadležnih sudova, privrednika, strukovnih udruženja, komora, akademskih institucija, razvojnih agencija, medija i drugih relevantnih institucija i organizacija.

Dnevni red skupa možete preuzeti na:

http://vladatk.gov.ba/Ministarstva/MRP/2017/DOKUMENTI/Dnevni_red_Strucnog_skupa_Reforma_procesa_registracije_poslovanja_u_funkciji_veceg_broja_MSP_i_zaposljavanja.pdf


DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE