Održan stručni skup “Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja”
31.3.2017

Održan stručni skup “Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja”

U cilju analize stanja u oblasti registracije poslovnih subjekata u kantonima FBiH, komparacije, te kreiranja prijedloga za reformu koja bi unaprijedila i ubrzala sam proces, Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u četvrtak 30.3.2017. godine u Tuzli su organizirali stručni skup na temu: „Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja“. 

 

Tokom stručnog skupa, između ostalog, prezentirana je aktuelna zakonska legislativa i proces registracije privrednih društava kao i iskustva Jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata u Republici Srpskoj. Također, prezentirana je i mapa ubrzanja procesa registracije poslovnih subjekata u FBiH.

 

Doneseni zaključci skupa distribuiraće se relevantnim akterima sa ciljem poticanja reformi usmjerenih ka ubrzanju procesa registracije privrednih društava u FBiH.

 

Skup je organizovan u sklopu projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program). 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE