Prijavite se za grant shemu u okviru Jačanja konkurentnosti MSP
5.4.2017

Prijavite se za grant shemu u okviru Jačanja konkurentnosti MSP

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane subjekte da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) raspisalo Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, podršku procesu uvođenja međunarodnih standarda i sistema kvaliteta, unapređenje znanja i vještina zaposlenih, promociju izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima.

 

Kroz grant shemu pruža se podrška MSP, koji djeluju u prioritetnim oblastima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena industrija, informacione tehnologije) kako bi realizirali:

-          investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti,

-          programe obuke radne snage i

-          unaprijedili pristup tržištu, odnosno promovirali proizvode na tržištima a u cilju podizanja konkurentnosti MSP

 

Korisnici sredstava grant sheme mogu biti privredna društva (d.o.o. i d.d.) shodno Zakonu o poticanju razvoja male privrede, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje godinu dana, imaju pozitivno poslovanje u 2016. godini, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan 31.03.2017. godine, unutar područja Klasifikacije djelatnosti KDBiH 2010.

 

Kako je navedeno u Javnom konkursu korisnici poticajnih grant sredstava od strane ovog Ministarstva iz 2016. godine ne mogu koristiti sredstva ove grant sheme u 2017. godini, kao ni oni subjekti male privrede koji nisu opravdali prethodno dobivena poticajna sredstva FMRPO. Također, i korisnici koji koriste grant sredstva FMRPO po programima sa bankama, nemaju pravo učešća u javnom konkursu do izvršenja ugovora koji su zaključili sa bankama.

 

Finansijski doprinos grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se MSP prijavljuje ne može biti viši od 65.000 KM. Sufinansiranje od strane MSP koje se prijavljuje za bespovratna sredstva iz grant sheme je minimalno 50% od ukupne vrijednosti projekta. Ukupno trajanje projekta ne može prelaziti osam mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 05.05.2017. godine, a više informacija i prateću dokumentaciju možete preuzeti na stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-shema-za-jacanje-konkurentnosti-msp/

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE