Grantovi za Male akcije
19.4.2017

Grantovi za Male akcije

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini objavila poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za Male akcije. Cilj grantova za Male akcije je pružanje podrške inovativnim, malim i društveno relevantnim intervencijama ograničenog trajanja koje doprinose postizanju rezultata navedenih u Švicarskoj strategiji za saradnju sa BiH za period 2017-2020:

https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/bosnia-herzegovina/en/CS_BiH_BSH.pdf

 

Postoji značajan potencijal za dodatu vrijednost u Malim akcijama kada se identifikuju autentični, kreativni projekti sa mogućim vidljivim učincima, te kada je potrebno isprobati nova lokalna partnerstva. Male akcije mogu imati veliku vidljivost i/ili imati simboličan karakter, pa su stoga atraktivne za - djelomično - finansiranje od strane Švicarske. Osim toga mogu imati i katalizatorski karakter za podržavanje prodora novih ideja ili pristupa, a mogu biti zasnovani i na potvrđenim iskustvima i praksama završenih projekata (kapitalizacija).

 

Ambasada je fokusirana na pružanje podrške projektima u svim dijelovima BiH.

 

Više informacija o pozivu, kriterije prihvatljivosti i uslove, te obrasce za prijavu možete pronaći na:

https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE