Okrugli sto o nacrtu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBIH
9.6.2017

Okrugli sto o nacrtu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBIH

U svrhu unapređenja regulatornog okvira za poslovanje obrtnika, u proteklom periodu je urađen nacrt novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Trenutno se sprovodi javna rasprava u svrhu izrade prijedloga Zakona te Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u saradnji sa Obrtničkom komorom Tuzlanskog kantona organizuje okrugli sto o nacrtu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH.

Okrugli sto će se održati u ponedjeljak 12.06.2017. godine sa početkom u 12.00 h u Kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra (BKC) Tuzla.

Na okruglom stolu se očekuje učešće predstavnika obrađivača Zakona Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta gosp. Mehmeda Zolja, predsjednika Obrtničke komore Federacije BiH gosp. Željka Babića, predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, gradskih/općinskih službi nadležnih za oblast obrta sa područja Tuzlanskog kantona, kao i predstavnika udruženja obrtnika i drugih relevantnih institucija za pitanja obrtništva.

 
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE