Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)
25.7.2017

Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je objavljen Treći poziv za dostavu zahtjeva za grant sredstva radi sufinansiranja investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata Direkciji za evropske integracije BiH - Uredu Državnog IPA koordinatora (DIPAK) je 2. oktobar 2017. godine.   

Kriteriji za apliciranje:

  • Poziv je otvoren za aplikacije koje se odnose na sufinansiranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte iz oblasti transporta, energije, okoliša, i socijalnog sektora (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, dr. javne zgrade, itd.) ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji cjelodržavna strategija;
  • Za sektor transporta biće prihvatljive isključivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor transporta. U sektoru energija biće prihvatljive aplikacije koje su uvrštene na PECI/PMI listu;
  • Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju;
  • Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (EBRD, EIB, KfW, CEB). Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije.
  • Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija.

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu je 2. oktobar 2017. godine od strane državnog resornog ministarstva. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a  je 30. novembar 2017. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: http://www.wbif.eu/

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF/IPF Ured u BiH: aleksandra.ploco@wbif-ipf.eu, tel. 033 941 271/941 272

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE