Održan sastanak sa predstavnicima DEI-a i WBIF-a
3.8.2017

Održan sastanak sa predstavnicima DEI-a i WBIF-a

Predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona su u srijedu, 02. augusta 2017. godine učestvovali na sastanku sa predstavnicima Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Direkcije za evropske integracije BiH (DEI). Ovom prilikom se razgovaralo o mogućnostima finansiranja kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, putem poziva za predaju grant aplikacija za tehničku podršku (Technical Assistance – TA) i poziva za dostavu zahtjeva za grant sredstva za sufinansiranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte.

Sastanku su prisustvovale Aleksandra Pločo, predstavnica WBIF-a, Nermina Saračević i Sabina Dizdarević iz DEI-a, te Salmir Avdibašić, Mirela Omerović i Erna Kusturica iz Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.

Tom prilikom su razmijenjene relevantne informacije o načinu na koji organizacije i institucije sa područja Tuzlanskog kantona mogu ostvariti pravo na apliciranje u okviru poziva koje WBIF objavi, koji je postupak i način apliciranja, koje preduslove treba zadovoljiti aplikacija, te koja je uloga Ministarstva razvoja i poduzetništva u cijelom procesu i na koji način se može unaprijediti privlačenje sredstava u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Takođe, se razgovaralo i o jačanju kapaciteta predstavnika ministarstava i jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona u cilju apliciranja na pozive u okviru WBIF-a, te stvaranja preduslova za unapređenje procesa apliciranja za potencijalne korisnike sa područja našeg Kantona.

Više o aktuelnim pozivima u okviru WBIF-a možete pročitati na sljedećim linkovima:

Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Poziv za dostavljanje aplikacija za tehničku podršku kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) – 18.-ta runda

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE