„SEDMICA IZVOZA 2017“ i Buyer Mission Program u Istanbulu
7.9.2017

„SEDMICA IZVOZA 2017“ i Buyer Mission Program u Istanbulu

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane privrednike da će se u periodu od 31. oktobra do 02. novembra 2017. godine u Istanbulu održati „SEDMICA IZVOZA 2017“.

U okviru pomenute sedmice u periodu od 30. oktobra do 03. novembra 2017 godine će se održati Buyer Mission Program za predstavnike stranih kompanija i nadležnih institucija. Tokom programa planirano je održavanje više panela pod nazivima „Izvan intelektualnih granica u tehnologiji“, „Izvan fizičkih granica u trgovini“, „Izvan društvenih granica u kulturi“, kao i bilateralni razgovori sa turskim privrednicima.

Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije i nadležnih institucija) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa (iz kompanija) trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Sve zainteresirane kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do datuma navedenog kao krajnji rok za prijavu na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu. 

Aplikacioni formular možete preuzeti ovdje: http://vladatk.gov.ba/Ministarstva/MRP/2017/0917/Aplikacioni_formular_-_Buyer_Mission_Program.doc

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE