Vlada Tuzlanskog kantona imenovala Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona
11.9.2017

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona

Vlada Federacije BiH je krajem marta ove godine usvojila Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim su uređeni ciljevi i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te uređene vrste strateških kao i dokumenata neophodnih u postupku njihove implementacije, odgovorna tijela, proces razvojnog planiranja i upravljanja, zatim programiranje, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje, financiranje implementacije strateških dokumenata i nadzor. Zakonom je takođe definisano da Vlade kantona u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu donesu akte o formiranju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonima.

U skladu s navedenim je na današnjoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva razvoja i poduzetništva, imenovano Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Ovo vijeće predstavlja tijelo Vlade Tuzlanskog kantona koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Tuzlanskom kantonu, te djeluje u skladu sa principima partnerstva i saradnje, a čine ga premijer Kantona, općinski načelnici, odnosno gradonačelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona i drugi socijalno - ekonomski partneri.

Osnovni zadaci Vijeća Tuzlanskog kantona će biti razmatranje i davanje preporuka o ključnim razvojnim prioritetima u Tuzlanskom kantonu, kao što su o strateški dokumenti Bosne i Hercegovine, Strategija razvoja Federacije, strategija razvoja kantona, sektorske strategije kantona, strategije razvoja jedinica lokalne samouprave i njihova usklađenosti sa strateškim dokumentima kantona; razvojni programi koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija Tuzlanskog kantona i jedinica lokalne samouprave, godišnji izvještaji o implementaciji strategije razvoja i sektorskih strategija Tuzlanskog  kantona i dr. Jedan od ključnih zadataka vijeća će biti i razmatranje i davanje preporuka u pogledu problema i razvojnih potencijala Tuzlanskog kantona, te drugi poslovi od značaja iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Tuzlanskom kantonu.

U okviru Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu će po potrebi biti formirana i sektorska vijeća, koja će imati savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta kantona.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE