Održana radionica „Priprema projekata javno-privatnog partnerstva (JPP): Mapa puta“
20.9.2017

Održana radionica „Priprema projekata javno-privatnog partnerstva (JPP): Mapa puta“

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa predstavnicima Evropskog centra znanja za javno privatno partnerstvo (EPEC) i Evropske investicijske banke (EIB), u utorak, 19.09.2017. godine održala radionicu „Priprema projekata javno-privatnog partnerstva (JPP): Mapa puta“, kojoj je ispred Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovao predstavnik Ministarstva razvoja i poduzetništva.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta javnog sektora za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva na Zapadnom Balkanu kao i razmjena dosadašnjih iskustava i izazova prilikom implemantacije JPP projekata. Takođe, na radionici je obrađen način pripreme i upravljanje projektom, analiza rizika, njegova isplativost, kao i prezentacija studije slučaja projekta javno-privatnog partnerstva (JPP).

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE