Sastanak sa predstavnicima USAID SGIP Projekta
20.9.2017

Sastanak sa predstavnicima USAID SGIP Projekta

Nacrt novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona bio je tema sastanka održanog 20.09.2017. godine u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kojem su pored ministra razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona Osmana Puškara i saradnika, prisustvovali i predstavnici USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP).

Naime, u svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva Vlada Tuzlanskog kantona je uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji predstavnici su pružili tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona, koji se nalazi na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

Predstavnici USAID SGIP projekta, gdin Christian Haupt i gđa Almedina Šuvalija istakli su izuzetnu saradnju koju su ostvarili sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona i  Radnom grupom Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta novog Zakona o JPP-u te istakli da Vlada Tuzlanskog kantona, u okviru uspostavljene saradnje, može očekivati dalju podršku u definisanju i uspostavi regulatornog okvira za projekte JPP-a i njihovoj promociji.

Tokom sastanka iskazana je i potreba većeg uključivanja Univerziteta u Tuzli u javne politike,  projekte i aktivnosti koje se tiču razvoja Tuzlanskog kantona.

Dodatno, razmatrani su i drugi oblici moguće saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i USAID SGIP projekta.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE