Najava sastanaka u okviru Aftercare programa postinvesticione podrške stranim investitorima u BiH
21.9.2017

Najava sastanaka u okviru Aftercare programa postinvesticione podrške stranim investitorima u BiH

U skladu sa ugovorom o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH, koji se od decembra 2012. godine implementira i na Tuzlanskom kantonu, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona sudjeluje kao jedan od aktera u Aftercare programu postinvesticione podrške stranim investitorima.

Program se implementira kroz uspostavu institucionalne saradnje u BiH koja uključuje vlasti na državnom, entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou kroz Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku stranim investitorima, koju realizuje Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) u saradnji sa predstavnicima općina, kantona i nadležnih entitetskih i državnih ministarstava, među kojima je i Vlada Tuzlanskog kantona.

Cijeneći doprinos kojeg strani investitori ostvaruju u razvoju Tuzlanskog kantona, dogovorena je zajednička posjeta predstavnika Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA), Općine Lukavac i Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona poduzetnicima sa područja općine Lukavac, kako bi tom prilikom razgovarali o mogućnostima dodatne podrške koju ove institucije mogu pružiti u unapređenju poslovanja.

Posjete će biti realizirane u ponedjeljak, 25. septembra 2017. godine, u kompanijama Fabrika Cementa Lukavac d.d. Lukavac, Sisecam Soda d.o.o. Lukavac i Fen-BH d.o.o Lukavac. 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE