Posjete stranim investitorima u sklopu Aftercare programa
29.9.2017

Posjete stranim investitorima u sklopu Aftercare programa

U skladu sa ugovorom o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH, koji se od decembra 2012. godine implementira i na Tuzlanskom kantonu, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona sudjeluje kao jedan od aktera u Aftercare programu postinvesticione podrške stranim investitorima.

Program se implementira kroz uspostavu institucionalne saradnje u BiH koja uključuje vlasti na državnom, entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou kroz Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku stranim investitorima, koju realizuje Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) u saradnji sa predstavnicima općina, kantona i nadležnih entitetskih i državnih ministarstava, među kojima je i Vlada Tuzlanskog kantona.

Cijeneći doprinos kojeg strani investitori ostvaruju u razvoju Tuzlanskog kantona, realizovana je zajednička posjeta predstavnika Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA), Općine Lukavac i Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kompanijama sa područja općine Lukavac Fabrika Cementa Lukavac d.d., Sisecam Soda Lukavac d.o.o. i Fen-BH d.o.o, te je tom prilikom razgovarano o iskustvima poslovanja u Bosni i Hercegovini.

Identificirane su prepreke i problemi na koje su navedene kompanje nailazile u poslovanju, naročito kada je u pitanju nabavka energetskih sirovina, predstavljene su realizovane investicije u proširenje proizvodnog asortimana i na polju energetske efikasnosti, te predstavljeni planovi za budućnost i za dalja širenja poslovnih aktivnosti. Ovom prilikom je takođe razgovarano o mogućnostima dodatne podrške koju kantonalne i općinske institucije mogu pružiti u unapređenju poslovanja, te su dogovoreni oblici moguće dodatne saradnje kada je u pitanju promocija stranih ulaganja na Tuzlanskom kantonu. 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE