Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" za 2017. godinu
9.10.2017

Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" za 2017. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava: za subvencije novoosnovanim MSP i obrtnicima za nabavku opreme i alata broj: 14/1-02-13340/17 od 19.05.2017. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ za 2017. godinu, objavljuje:

  • RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ ZA 2017. GODINU i
  • LISTU KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE  NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I NEOSNOVANE ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA SA POZICIJE 21010006 - „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“  U 2017. GODINI

Rang listu korisnika sredstava i Listu kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane možete pogledati na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona na sljedećem linku:

http://www.vladatk.kim.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/5238-rang-lista-korisnika-sredstava-sa-pozicije-podrska-razvoju-kantona-za-2017-godinu

 

 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE