Obuka iz pripreme projektnih prijedloga za uposlenike jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona
11.10.2017

Obuka iz pripreme projektnih prijedloga  za uposlenike jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona

S ciljem jačanja organizacionih i institucionalnih kapaciteta organa uprava, te povećane potrebe za razvijanjem kapaciteta organa uprave za pripreme kvalitetnih projektnih prijedloga,  Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA Tuzla započelo je dana 10.10.2017. godine trodnevnu obuku na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“.

 

Obuka za predstavnike svih jedinica lokalnih samouprava na području Tuzlanskog kantona održava se u Kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla, a izvode je predavači iz Udruženja za razvoj NERDA Tuzla koji imaju dugogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata.

Trening pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom - Project Cycle Management (PCM)“ usmjeren je ka jačanju kapaciteta za korištenje fondova Evropske unije i drugih donatora gdje će učesnici obuke imati priliku da dobiju sve potrebne informacije o svim fazama „Upravljanja projektnim ciklusom“, elementima i sadržaju Logičke matrice, vremenskom rasporedu odnosno planu aktivnosti i izradi budžeta.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA Tuzla u narednom periodu planira organizovati navedenu obuku i za predstavnike ministarstava Vlade Tuzlanskog kantona i javnih preduzeća i drugih privrednih društva sa većinskim udjelom u vlasništvu Vlade Tuzlanskog kantona.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE