RASPORED ODRŽAVANJA JAVNIH RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE TUZLANSKOG KANTONA
12.10.2017

RASPORED ODRŽAVANJA JAVNIH RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE TUZLANSKOG KANTONA

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 27.09.2017. godine prihvatila nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

 

Glavni cilj u izradi novog Zakona o JPP bio je pojednostavljenje Zakona i pripadajućih procedura za zaključivanje ugovora o JPP-u odnosno uspostavljanja javno-privatnog partnerstva na području Tuzlanskog kantona, tj. stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona.

S ciljem kvalitetnije prezentacije predloženih rješenja u Zakonu, kao i kvalitetnije i efikasnije javne rasprave, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, kao obrađivač Zakona, organizuje javne rasprave u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, a za predstavnike jedinice lokalne samouprave, poslodavaca, predstavnike nevladinog sektora i sve druge relevantne aktere u oblasti.

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da uzmu učešće u javnim raspravama, a primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Ministarstvu razvoja i poduzetništva  i u pismenoj formi na adresu Rudarska 65, 75000 Tuzla ili putem e-mail-a minrp@tk.kim.ba najkasnije do 24.11.2017. godine.

 

Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu i raspored javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona na linku: http://www.vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/5253-raspored-odrzavanja-javnih-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-javno-privatnom-partnerstvu-u-jedinicama-lokalne-samouprave-tuzlanskog-kantona

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE