Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova oktobar 2017 u Republici Turskoj
13.10.2017

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova oktobar 2017 u Republici Turskoj

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane privrednike da će se u drugoj polovini oktobra  2017. godine u Republici Turskoj održati sajmovi iz različitih sektora, i to:

ANIMAL ANTALIJA 2017 – 5. Međunarodni sajam stočarstva i industrije mlijeka
HOME&TEXSajam tekstila za domaćinstva i dekoraciju
• FOOD-TECH EURASIA 2017 – 12. Sajam prehrane i tehnologija pića
• PETZOO TURKEY – 6. Međunarodni sajam kućnih ljubimaca, materijala i opreme 

U okviru pomenutih sajmova će se održati Buyer Mission Programi. Tokom programa održat će se brifing za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare popuniti i dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za aplikacije“ koja se nalazi u prilogu na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u Buyer Mission Programu. 

Aplikacioni obrazac i Tabelu sa pregledom sajmova za oktobar 2017. godine se nalazi na sljedećem linku:http://vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/5259-poziv-privrednicima-za-ucesce-na-buyer-mission-programu-u-okviru-sajmova-oktobar-2017-u-republici-turskoj
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE