Sastanak sa predstavnicima međunarodnog fonda "Green for Growth"
17.10.2017

Sastanak sa predstavnicima međunarodnog fonda "Green for Growth"

Ministastvo razvoja i poduzetništva obavještava poduzetnike da kompanija CETEOR Sarajevo provodi istraživanje za međunarodni Fond „Green for Growth“ (GGF), s ciljem procjene neiskorištenih potencijala finansiranja u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), u deset najznačajnijih sektora privrede BiH. Fond “Green for Growth” (GGF) je osnovan 2009. godine na inicijativu Evropske investicione banke (EIB) i njemačke KfW banke, s ciljem promoviranja energijske efikasnosti i reduciranja CO2. U tu svrhu GGF obezbjeđuje dugoročne fondove, prvenstveno kroz osiguravanje namjenskog finansiranja kompanija i domaćinstava putem partnerstva s finansijskim institucijama (banke i lizing društva) i direktnim finansiranjem. CETEOR Sarajevo djeluje kao tehnička pomoć na projektu „GGF TechnicalAssistanceFacility (TAF) Project No. 14/2015“.

U petak 20.10. sa početkom u 10:00 h u velikoj sali Kantonalne privredne komore je planiran sastanak sa ključnim privrednicima tuzlanske regije. Sastanak će poslužiti da se svi prisutni upoznaju sa mogućnostima finansiranja kroz GGF fond, ali da se prije svega adresiraju lične potrebe i projekti, te barijere prilikom finansiranja. U obzir dolaze svi projekti koji rezultiraju smanjenjem energije i/ili emisije CO2.

Poziv za sastanak i prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.kpktz.ba/index.php/vijesti/695-sastanak-sa-predstavnicima-medunarodnog-fonda-green-for-growth

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE