Konačna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2017. godinu
20.10.2017

Konačna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2017. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 10. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava: za subvencije novoosnovanim MSP i obrtnicima za nabavku opreme i alata broj: 14/1-02-13340/17 od 19.05.2017. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" za 2017. godinu, objavljuje:

KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2017. GODINU

Konačnu rang listu korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" za 2017. godinu možete pogledati na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona na sljedećem linku:

http://www.vladatk.kim.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/5289-konacna-rang-lista-korisnika-sredstava-sa-pozicije-podrska-razvoju-kantona-za-2017-godinu-2

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE