Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Gradačcu
24.10.2017

Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Gradačcu

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u sklopu održavanja javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, u ponedjeljak 23.10.2017. godine organizovalo javnu raspravu u Gradačcu. Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Općine Gradačac, Općinskog vijeća Gradačac i  privrednih subjekata sa područja općine Gradačac, kao i predstavnici USAID/SGIP projekta čiji stručnjaci su pružili stručnu i tehničku pomoć Interresornoj radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta Zakonao javno-privatnom partnerstvu.

Učesnici javne rasprave su istaknuli da je potrebna dodatna promocija Zakona i procesa planiranja, pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva jer se radi o novom konceptu koji do sada nije bio prisutan u praksi jedinica lokalne samouprave  na području Tuzlanskog kantona te iskazali zadovoljstvo sprovođenjem aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva na području Kantona.   

Sugestije i primjedbe učesnika javnih rasprava biti će razmotrene prilikom izrade prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Održavanje javnih rasprava se nastavlja organizacijom javnih rasprave u Općini Živinice i Općini Banovići 25.10.2017. godine.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE