Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova novembar 2017 u Republici Turskoj
25.10.2017

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova novembar 2017 u Republici Turskoj

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane privrednike da će se u novembru 2017. godine u Republici Turskoj održati sajmovi iz različitih sektora, i to:

  • 11. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i stočarstva u Manisi
  • 11. Sajam poljoprivrede, stočarstva, peradarstva i mliječne industrije u Adani 
  • SIRHA ISTANBUL 2017 – Sajam prehrambene opreme i usluga za hotele, restorane i ugostiteljstvo
  • NFV EXCO 2017 – Sajam i konferencija orašastih plodova, povrća i voća, logistike i tehnologija u Istanbulu
  • HPKON 2017 – Izložba i kongres hidraulike i pneumatike u Izmiru
  • Expo Halal Sajam (OIC-Organizacija islamske saradnje) u Istanbulu
  • Eurasia sajam biljaka 2017 - Izložba cvijeća u Istanbulu

U okviru pomenutih sajmova će se održati Buyer Mission Programi, brifinzi za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare popuniti i dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za aplikacije" koja se nalazi u prilogu na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u Buyer Mission Programu.

 

Aplikacioni obrazac i Tabela sa pregledom sajmova za novembar 2017. godine se nalazi na sljedećem linku:http://www.vladatk.gov.ba/aktivnosti-ministarstva-mpp/519-2017/5306-poziv-privrednicima-za-ucesce-na-buyer-mission-programu-u-okviru-sajmova-novembar-2017-u-republici-turskoj

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE