Održan sastanak i radionica mreže koordinatora za dijasporu
30.10.2017

Održan sastanak i radionica mreže koordinatora za dijasporu

Na Jahorini je u okviru projekta Dijaspora za razvoj (D4D) u periodu od 25. do 26. oktobra 2017. godine održan sastanak/radionica mreže koordinatora za dijasporu, na kojoj su pored ispred 16 partnerskih jedinica lokalne samouprave (Bijeljina, Bratunac, Jajce, Ključ, Laktaši, Lopare, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most, Tuzla, Velika Kladuša, Zenica i Žepče) po prvi put učestvovali i predstavnici sedam kantona u FBiH, među kojima je bila i predstavnica Tuzlanskog kantona.

Projekat Dijaspora za razvoj (D4D) predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH. Projekat D4D ima za cilj povećati socioekonomske prilike i perspektive za ljude u BiH te unaprijediti njihovu egzistenciju kroz snažniji angažman dijaspore. Ujedno doprinosi mobilizaciji dijaspore u svrhu socio-ekonomskog razvoja BiH, uključujući povezivanju dijaspore sa akterima iz javnog, nevladinog i privatnog sektora u BiH.

Pomenuti projekat je u prethodnom pilot projektu (2014 - 2015.) ostvario saradnju sa kantonima u FBiH, kroz koju je koncept migracije za razvoj integrisan u kantonalne razvojne strategije, te su u tu svrhu delegirane kontakt osoba ispred sedam kantona. U decembru 2016. godine, zvanično je pokrenuta druga faza projekta sa periodom implementacije od 48 mjeseci.

Osnovna svrha održanog sastanka i radionice bilo je definisanje uloge koordinatora za dijasporu u ostvarivanju saradnje sa dijasporom i privlačenju investicija iz dijaspore, te je predstavljao izvrsnu priliku za razmjenu iskustava, identifikaciju potencijala za ulaganje te definisanje daljih koraka u cilju unapređenja saradnje sa bh dijasporom.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE