Održane javne rasprave o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Čeliću i Srebreniku
31.10.2017

Održane javne rasprave o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Čeliću i Srebreniku

U ponedjeljak 30.10.2017. godine nastavljena je organizacija javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u općinama Čelić i Srebrenik.

Javna rasprava u Čeliću održana je u sali za sjednice Općinskog vijeća Čelić kojoj su prisustvovali predstavnici Općine Čelić, Općinskog vijeća Čelić, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinog sektora, poslodavaca i drugi relevantni akteri na području ove općine. Tokom rasprave o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu, najviše riječi je bilo o primjerima infrastrukturnih razvojnih projekata na području općine Čelić koji bi se mogli realizirati kroz koncept JPP-a.

Javnoj raspravi u općini Srebrenik prisustvovali su predstavnici Općine Srebrenik, Općinskog vijeća Srebrenik i predstavnici mjesnih zajednica na području ove općine.

Tokom javne rasprave u Srebreniku istaknuto je  da će novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu zasigurno doprinijeti unapređenju saradnje između privatnog i javnog sektora, te da će potaknuti implementaciju prvih projekata javno-privatnog partnerstva na području Kantona i općine Srebrenik. Tokom javne rasprave razmatrano je nekoliko primjera mogućih projekata javno-privatnog partnerstva na području općine Srebrenik, posebno u dijelu javne infrastrukture u mjesnim zajednicama ove općine.

Sugestije i primjedbe učesnika javnih rasprava biti će razmotrene prilikom izrade prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Održavanje javnih rasprava se nastavlja organizacijom javnih rasprava u općinama Kalesija i Teočak 01.11.2017. godine.
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE