Održana Izložba starih i umjetničkih zanata 2017 i konferencija pod nazivom „Tradicionalno zanatstvo i tipični proizvodi u funkciji razvoja- suvenir“
2.11.2017

Održana Izložba starih i umjetničkih zanata 2017 i konferencija pod nazivom „Tradicionalno zanatstvo i tipični proizvodi u funkciji razvoja- suvenir“

Udruženje „Stari i umjetnički zanati Tuzlanskog kantona“ organizovalo je u srijedu 1.11.2017. godine u Bosanskom kulturnom centru Tuzla manifestaciju pod nazivom  „Izložba starih i umjetničkih zanata 2017“, u okviru koje je održana i konferencija „Tradicionalno zanatstvo i tipični proizvodi u funkciji razvoja turizma –suvenir Tuzlanskog kantona i Federacije BiH“. Na manifestaciji je  dat poseban  osvrt  obrtnika i turističkih radnika na traganje za najboljim rješenjima suvenira, kako bi se na jedinstven način predstavila kultura i tradicija ovog podnevlja.

U uvodnom dijelu konferencije prisutnima su se obratili predsjednik Udruženja „Stari i umjetnički zanati“, predsjednik Obrtničke komore FBiH, Obrtničke komore TK-a, predstavnica Grada Tuzla, predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i predstavnica Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Temu tradicionalnog zanatstva u funkciji razvoja turizma sa različitih aspekata prezentirali su gosp. Hamidović iz Udruženja „Umjetnički i stari zanati“, gosp. Pargan autor knjige „Tradicija BiH – zanati“, dr. Kujundžić, autor niza publikacija o tradiciji i zanatstvu, gđa. Matić, vlasnica obrta, gosp. Hadžiavdić sekretar Obrtničke komore TK-a, gđa. Jukić iz Turističke zajednice, te gosp. Pandur iz Udruženja obrtnika Mostara. Kako su izlagači naveli suvenir je bitan dio turističke ponude, a zanatlije za izradu svojih suvenira inspiraciju traže u prirodnim bogatstvima, kulturnoj i istorijskoj baštini naroda BiH.

Nakon prezentacija i diskusije doneseno je nekoliko konstruktivnih zaključaka i inicijativa koje će biti upućene prema relevantnim institucijama sve u cilju poboljšanja statusa obrtnika koji njeguju stare i tradicionalne zanate.   

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE